≡ Menu

History

Lanjutan dari Bahagian 7

Mengenai perihal budaya, penemuan arkeologi baru-baru kini telah mendedahkan bahawa penduduk tempatan di Singapura sangat kaya dan telah membuat dan berdagang perhiasan dan bahan-bahan perumahan mereka sendiri. Cheryl Ann-Low di dalam kajiannya contohnya menulis: “Banyak kaca Cina telah ditemui dari tapak arkeologi Fort Canning. Ini termasuk lebih 8,000 manik berwarna kuning, merah, putih, biru, hijau dan hitam, dan serpihan dari kapal dan gelang. Satu serpihan sebuah gelang kaca India juga ditemui.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 8” »

Lanjutan dari Bahagian 6

Menyedari bahawa Singapura tidak mempunyai kawasan pedalaman untuk pengeluaran produk utama, raja-raja Singapura telah menjadikan pulau tersebut sebuah “pusat pengumpulan” dan “pintu masuk eksport” bagi produk asli antara Lautan Hindi dan Laut China Selatan. Barangan unik seperti kayu laka, kapas, gajah, timah, dan porselin adalah eksport utama pelabuhan Singapura. Walaupun banyak bandar-bandar pelabuhan Melayu lain juga menjual produk-produk ini, Singapura dikenali dengan kayu laka yang berkualiti tinggi. Dengan adanya produk-produk seperti ini, pedagang dari China sering datang ke Singapura. Duta-duta daripada mahkamah yang Khan Mongol juga telah melawat Singapura untuk membeli gajah. Oleh it, pada pertengahan abad ke-14, Singapura muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur yang memenuhi permintaan pedagang dari pasaran Cina dan India dan yang memberi pekerjaan kepada penduduk yang menetap di pulau itu.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 7” »

Lanjutan dari Bahagian 5

2. Sebuah pemerintah yang kuat dan stabil

Singapura tidak mungkin boleh menjadi tamadun yang menyumbang tanpa kewujudan struktur politik yang mantap. Raja Singapura berada di puncak pemerintahan politik di abad ke-14 Singapura. Kehebatan beliau diperkukuhkan melalui ideologi dan hierarki yang jelas. Dari sudut ideologi, Raja Singapura mendakwa bahawa beliau adalah seorang anak dewa dan berketurunan Raja-raja Besar, di antaranya ialah, Iskandar Zulkarnain. Dakwaan bahawa raja adalah berketurunan Iskandar Zulkarnain sangat efektif di dalam konteks itu kerana ia memberi gambaran kepada rakyat bahawa raja mempunyai dengan kuasa-kuasa yang melebihi manusia biasa. Makhluk moden seperti kita mungkin tidak dapat menerima apalagi percaya ideologi sebegitu namun di dalam dunia abad ke-14 di mana mitos dan legenda dianggap oleh rakyat jelata sebagai perkara yang benar-benar wujud, asal-usul mitos raja-raja memastikan kepatuhan dari rakyat dan mengurangkan kemungkinan tercetusnya pemberontakan.

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 6” »

Lanjutan dari Bahagian 4

Raja Melayu dan Penubuhan Tamadun Singapura

Dari penerangan ringkas di atas, kita dapat lihat bahawa jatuh bangunnya tamadun Singapura sangat bergantung kepada kepandaian dan kecekapan raja-raja Singapura. Di bahagian seterusnya, saya akan beralih kepada penganalisaan sumbangan raja-raja di dalam membentuk empat aspek ketamadunan Singapura.

1. Hubungan Mesra dengan Bandar-Bandar Lain

Raja-raja Singapura telah menjalinkan hubungan yang akrab dengan bandar-bandar dan kerajaan-kerajaan kejiranan seperti di Kalinga, Pasai, Perlak dan Majapahit dan fakta ini telah banyak didokumenkan di dalam pelbagai sumber. Walaupun hampir kesemua raja-raja Singapura menganut agama Hindu, mereka tetap menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara pada waktu itu kerana memandangkan faedah yang dapat diraikan daripada mereka. Hubungan erat dengan raja-raja Pasai dan Perlak, kedua-duanya telah memeluk agama Islam pada abad ke-12, bermakna bahawa konflik di antara dengan kerajaan Hindu Singapura dan kerajaan Islam yang lain dapat dielakkan. Malahan, adalah menjadi suatu perkara yang sangat ironik bahawa ancaman terbesar bagi kerajaan Singapura sebenarnya datang dari kerajaan seagamanya, iaitu, Majapahit di Jawa dan juga kerajaan beragama Buddha di Siam.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 5” »

Lanjutan dari Bahagian 3

Malah, begitu terkenal Singapura di zaman Seri Pikrama Wira sehingga para pelancong dan pedagang dari China dan Eropah yang melawat pulau itu merekodkan secara terperinci pengalaman mereka di sana. Salah satu daripada pelancong dan pendagang yang menulis tentang  Singapura di abad ke 14 adalah Wang Dayuan (1311-1350). Bukunya yang bertajuk “Tao Yi Chih Lueh (Lakaran Kepulauan dan Bangsa Asing)”, kini merupakan sumber penting bagi kita untuk memahami keadaan masyarakat dan ekonomi Singapura pada waktu itu.

Setelah kematiannya, takhta Seri Pikrama telah diambil alih oleh anak sulungnya, Seri Rana Wira Kerma yang hidup sewaktu dengan pahlawan legenda yang bernama Badang. Walaupun autonomi pulau Singapura telah luput ke tangan kerajaan Majapahit pada tahun 1365, Rana dapat berkuasa selama sepuluh tahun. Ini tidak mungkin menjadi kenyataan jika tidak kerana kemahiran diplomatik raja dalam mengelakkan sebarang serangan fizikal dari Majapahit yang boleh bermakna kemusnahan Singapura.

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 4” »