≡ Menu

Golongan Karut Marut, Golongan Adat Songsang

Golongan Karut Marut, Golongan Adat Songsang

Ada golongan di antara kita yang masih mempercayai karut marut walaupun itu adalah kepercayaan Melayu beribu tahun yang lalu sebelum kedatangan Islam. Yang hanya adalah Jinn dan Syaitan, keduanya ciptaan Allah yang boleh ditundukkan dengan ayat suci Al-Quran. Takut hantu dan sebagainya harus dilenyapkan dan Tauhid diperkuatkan.

Adat menjadi hambatan jika tidak selari dengan Islam. Kita lihat ramai golongan Adat yang ingin mengembalikan budaya yang berunsur sesat dan yang jauh dari Ruh Islami dan mesej Quran dan Sunnah. Ini juga harus diislahkan supaya Umat Melayu Islam dapat Maju dengan Iktikad yang Murni.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment