≡ Menu

The Virtue of Silence

We live in an age of opinions. Everyone seems to have something to say about anything under the sun. These views, comments and arguments flood the digital media in such a rapid rate that one could spend a whole day  just reading and engaging with conversations that in most instances lead to nothingness. In such an opinionated environment that we are in today, it is sometimes wise to take a step back and remain silent. I call it the virtue of silence and here’s a few reasons why silence is a virtue:

1. Deep thinking

Silence allows the mind to think deeply about a particular issue without jumping quickly into making conclusions and judgements. As one sits back quietly to reflect upon what one is doing and thinking about as well as what others are up to, one can gain a wider perspective about a particular task or problem hence finding more creative and wiser solutions. Little wonder then that as we lie down and rest at night before going to sleep, we may at times solve certain puzzles of life that were seemingly difficult to resolve.

2. Safe from harm Continue reading “The Virtue of Silence” »

{ 0 comments }

Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 8

Lanjutan dari Bahagian 7

Mengenai perihal budaya, penemuan arkeologi baru-baru kini telah mendedahkan bahawa penduduk tempatan di Singapura sangat kaya dan telah membuat dan berdagang perhiasan dan bahan-bahan perumahan mereka sendiri. Cheryl Ann-Low di dalam kajiannya contohnya menulis: “Banyak kaca Cina telah ditemui dari tapak arkeologi Fort Canning. Ini termasuk lebih 8,000 manik berwarna kuning, merah, putih, biru, hijau dan hitam, dan serpihan dari kapal dan gelang. Satu serpihan sebuah gelang kaca India juga ditemui.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 8” »

{ 0 comments }

Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 7

Lanjutan dari Bahagian 6

Menyedari bahawa Singapura tidak mempunyai kawasan pedalaman untuk pengeluaran produk utama, raja-raja Singapura telah menjadikan pulau tersebut sebuah “pusat pengumpulan” dan “pintu masuk eksport” bagi produk asli antara Lautan Hindi dan Laut China Selatan. Barangan unik seperti kayu laka, kapas, gajah, timah, dan porselin adalah eksport utama pelabuhan Singapura. Walaupun banyak bandar-bandar pelabuhan Melayu lain juga menjual produk-produk ini, Singapura dikenali dengan kayu laka yang berkualiti tinggi. Dengan adanya produk-produk seperti ini, pedagang dari China sering datang ke Singapura. Duta-duta daripada mahkamah yang Khan Mongol juga telah melawat Singapura untuk membeli gajah. Oleh it, pada pertengahan abad ke-14, Singapura muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur yang memenuhi permintaan pedagang dari pasaran Cina dan India dan yang memberi pekerjaan kepada penduduk yang menetap di pulau itu.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 7” »

{ 0 comments }

Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 6

Lanjutan dari Bahagian 5

2. Sebuah pemerintah yang kuat dan stabil

Singapura tidak mungkin boleh menjadi tamadun yang menyumbang tanpa kewujudan struktur politik yang mantap. Raja Singapura berada di puncak pemerintahan politik di abad ke-14 Singapura. Kehebatan beliau diperkukuhkan melalui ideologi dan hierarki yang jelas. Dari sudut ideologi, Raja Singapura mendakwa bahawa beliau adalah seorang anak dewa dan berketurunan Raja-raja Besar, di antaranya ialah, Iskandar Zulkarnain. Dakwaan bahawa raja adalah berketurunan Iskandar Zulkarnain sangat efektif di dalam konteks itu kerana ia memberi gambaran kepada rakyat bahawa raja mempunyai dengan kuasa-kuasa yang melebihi manusia biasa. Makhluk moden seperti kita mungkin tidak dapat menerima apalagi percaya ideologi sebegitu namun di dalam dunia abad ke-14 di mana mitos dan legenda dianggap oleh rakyat jelata sebagai perkara yang benar-benar wujud, asal-usul mitos raja-raja memastikan kepatuhan dari rakyat dan mengurangkan kemungkinan tercetusnya pemberontakan.

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 6” »

{ 0 comments }

Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 5

Lanjutan dari Bahagian 4

Raja Melayu dan Penubuhan Tamadun Singapura

Dari penerangan ringkas di atas, kita dapat lihat bahawa jatuh bangunnya tamadun Singapura sangat bergantung kepada kepandaian dan kecekapan raja-raja Singapura. Di bahagian seterusnya, saya akan beralih kepada penganalisaan sumbangan raja-raja di dalam membentuk empat aspek ketamadunan Singapura.

1. Hubungan Mesra dengan Bandar-Bandar Lain

Raja-raja Singapura telah menjalinkan hubungan yang akrab dengan bandar-bandar dan kerajaan-kerajaan kejiranan seperti di Kalinga, Pasai, Perlak dan Majapahit dan fakta ini telah banyak didokumenkan di dalam pelbagai sumber. Walaupun hampir kesemua raja-raja Singapura menganut agama Hindu, mereka tetap menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara pada waktu itu kerana memandangkan faedah yang dapat diraikan daripada mereka. Hubungan erat dengan raja-raja Pasai dan Perlak, kedua-duanya telah memeluk agama Islam pada abad ke-12, bermakna bahawa konflik di antara dengan kerajaan Hindu Singapura dan kerajaan Islam yang lain dapat dielakkan. Malahan, adalah menjadi suatu perkara yang sangat ironik bahawa ancaman terbesar bagi kerajaan Singapura sebenarnya datang dari kerajaan seagamanya, iaitu, Majapahit di Jawa dan juga kerajaan beragama Buddha di Siam.1

Continue reading “Tunggak Pembinaan Tamadun Singapura: Raja-Raja Melayu di Abad ke-14 Bahagian 5” »

{ 0 comments }